KÄÄNTÄJÄMESTARI

Kääntäjämestari on joukko ammattilaisia, joilla on pitkä kokemus työskentelystä käännös- ja tulkkausalalla. Nimeä napsauttamalla pääset kunkin tekijän LinkedIn-sivulle.

Pia on toiminut englannin asiatekstien kääntäjänä ja konferenssitulkkina 1990-luvun taitteesta ja kääntää myös pohjoismaisista kielistä suomeen varsinkin aikakauslehtiartikkeleita. Pia toimii palkkatyöläisenä työosuuskunnassa, jota on itse ollut aikanaan perustamassa. Sivutyönään hän tekee ajoittain myös suomen ja englannin kirjoitustulkkausta kuulovammaisille. 

Pia opiskeli Tampereen yliopistossa kääntämistä ja tulkkausta, suomea, puheoppia, matkailualaa ja yleistä kielitiedettä. Hän on suorittanut kirjoitustulkin erikoistumis- ja lisäopintoja ammattikorkeakoulussa, sittemmin myös kouluttanut muita tulkkeja satunnaisesti. 

Pia hikoilee hevosen selässä, tasapainoilee taijitunneilla ja haaveilee vielä joskus palaavansa taivaalle riippuliitämään.

Katariina opiskeli käännöstiedettä Tampereella, tempautui töihin kesken pelin ja aloitti yli 20-vuotisen matkan kansainvälisissä IT-firmoissa teknisen dokumentoinnin, ohjelmistolokalisoinnin ja hankinnan asiantuntijana. Yllättäen myös maisterintutkinto nasahti valmiiksi. 

Käännöspalvelujen hankinta ja muutaman vuoden piipahdukset käännöstoimistojen palveluksessa paljastivat palveluketjun rakenteen, mutta kääntäjän päivittäinen todellisuus ja yrittäjän arki alkavat hahmottua vasta vuoden 2012 alussa perustetun oman käännösfirman myötä. 

Työkielten setti on suppea, asiakaskunta vakiintuu hiljalleen, jatkuvuutta ja työkuorman ennustettavuutta tulee vähitellen. Kaikkein suurimmiksi iloiksi on työn monipuolisuuden lisäksi osoittautunut kollegakunnan lojaalius ja hauskuus. Kilpailemme ehkä joskus samoista duuneista mutta peli vaikuttaa reilulta ja kaveria autetaan.

Liisa aloitti käännösalalla 70-luvun kääntyessä 80-luvuksi ja perusti yrityksensä vuonna 1987. Hän toimii sekä auktorisoituna kääntäjänä että tulkkina, etenkin oikeustulkkina. Kielivalikoima laajeni englannista italiaan välivuosina, joista osa kului suurlähetystötyössä Helsingissä. 

Kaikki työkokemus on kartuttanut käännösosaamista, mikä onkin yksi Liisan teemoista: hyvä kääntäjä on laajasti kiinnostunut ympäröivästä yhteiskunnasta. Kielentaju on maailman ja rakenteiden toiminnan ymmärtämistä. Aktiivisen yhteiskunnallisen osaamisen ilosanomaa Liisa on levittänyt paitsi järjestötyössä, myös auktorisoidun kääntämisen kurssien opettajana.

Terhi on tienannut leipänsä kääntämisellä 1990-luvun alkupuolelta saakka, jolloin lähti englantilaisen filologian opintojen loppuvaiheessa mukaan perustamaan Valtasanaa, sittemmin AAC Noodille (nyk. AAC Global) myytyä käännöstoimistoa. Toimitusjohtaja- ja asiakaspalvelujohtajahommien ohella hän teki aina myös käännöksiä, koska haaveena oli ryhtyä vapaaksi kääntäjäksi jahka lapset olisivat omillaan. Ja haave toteutui: nykyään Terhi kääntää asiatekstejä sekä kauno- ja tietokirjallisuutta omalla toiminimellä. Työkieliä ovat suomi, ruotsi ja englanti – ja ehkä 25 vuoden päästä myös kreikka, koska elämästä suuri osa kuluu nykyään Kreetalla. Käännösten aihepiireistä kiehtovat eniten lääketiede ja rikollisuus, jotka parhaiten tietysti yhdistyvät dekkareissa.

Anna on kääntämisen ja tulkkauksen moniottelija, jonka kuntopohjan luovat Tampereella suoritettu käännöstieteen tutkinto vuodelta 2003, konferenssitulkkauksen erikoistumiskoulutus ja yrittäjähenkinen perhetausta. Annan työkielet – tärkeysjärjestyksessä – ovat suomi, saksa, tanska, ruotsi, englanti, portugali ja norja. Kääntämisessä hänen ominta aluettaan ovat tekniikka, markkinointi ja juridiikka, ja tekstilajit vaihtelevat aikakauslehdistä tekniseen dokumentaatioon. Leijonanosa Annan tulkkausajasta kuluu konferenssitulkkina Euroopan parlamentissa, mutta hän on perehtynyt myös asioimis- ja oikeustulkkaukseen sekä käytännössä että hallinnollisissa tehtävissä.
Anna muutti opiskeluaikanaan perustamansa toiminimen osakeyhtiöksi vuonna 2016. Hän on opettanut tulevia kääntäjiä ja tulkkeja yliopistoissa, ja hänen yrityksensä on kehittänyt ja julkaissut kääntäjille räätälöidyn Whooshing Deadlines -ajanhallintaohjelmiston. Annasta käännös- ja tulkkausalan yrittäjyyden parasta antia ovat kollegiaalisuus, käsiteltävien aiheiden ja ilmiöiden moninaisuus sekä mahdollisuus töiden valikointiin. Vapaa-aikanaan Anna musisoi, rakentaa ja remontoi sekä harrastaa jos jonkinmoista liikuntaa.

Katja opiskeli kääntämistä ja tulkkausta Kouvolassa "av-kääntäjien ammattikoulussa" ja sukelsikin av-kääntämisen ihmeelliseen maailmaan heti valmistuttuaan 1995. 

Ylen freelancerina toimiva Belfastin jäykin joogaaja kääntää englannista ja saksasta suomeen ja suomesta englantiin, joskus lipsahtaa myös ruotsin puolelle. Vapaa-aikakin kuluu television ääressä Pokemon-jahdista hankittuja rakkoja parannellessa. 

Erikoistilanteiden spesialisti on painiskellut muun muassa Oscar-gaalan ja Yhdysvaltain presidenttiväittelyjen parissa ja perehtynyt tarmokkaasti Pohjois-Irlantiin.

Av-kääntämisen konkari Tiina on ollut alalla vuodesta 1989 alkaen ja yhä edelleen. Kieliparina englanti-suomi-englanti, päätyöllistäjänä nykyisin suomalainen tv- ja elokuvateollisuus, jonka tuotteita Tiina kääntää vientiin ja kansainväliseen levitykseen oman toiminimen kautta. 

Tiina on kouluttanut lukuisia av-kääntäjiä alalle ja uskoo lujasti opiskeluun ja jatkuvaan itsensä kehittämiseen. Opinnot Helsingin yliopiston kääntäjäkoulutuslaitoksella antoivat pohjan pärjätä alati muuttuvassa maailmassa. 80-luvun teknologiaeväänä oli konekirjoitustaito, nyt hallussa käännöstyökalut ja av-kääntämisen omat erityisohjelmat. 

Tiina on käännöstieteen hang-around-jäsen, käy joka vuosi KäTussa ja erilaisissa konferensseissa, ja haluaa luoda ja ylläpitää siltoja käytännön työn ja tutkimuksen maailman välillä. Vapaa-ajallaan Tiina katsoo futista ja pelaa lautapelejä sekä besserwisseröi Twitterissä. 

Mirka aloitti kääntäjän uransa Suomen EU-jäsenyyden myötä EU-käännöksistä, siirtyi niistä teknisten alojen teksteihin, mainoksiin, esitteisiin ja moniin muihin tekstityyppeihin. Mirka on pitänyt tekstityyppien skaalan melko laajana, kun taas kielivalikoima on suppeahko (saksa, ruotsi, suomi). 

Mirka on toiminut toiminimiyrittäjänä vuodesta 2001. Mirka seuraa oman alan ja yrittämisen kehitystä Pirkanmaalla, Suomessa ja maailmalla.

Kirsi opiskeli Tampereen yliopistossa kääntämisen ja tulkkauksen ohella mm. markkinointia ja aloitteli käännöstöiden parissa jo opiskeluaikana. Viiden inhouse-kääntäjänä vietetyn vuoden jälkeen hän perusti oman toiminimen vuonna 2003 ja on sillä tiellä edelleen. Työpäivät täyttyvät tekniikkaan, markkinointiin ja yritysviestintään painottuvien asiatekstien suomennoksista sekä suomenkielisten tekstien kielentarkistuksista. Työkieliä ovat saksa ja englanti.

Mili on kääntämisen moniosaaja, jonka sydäntä lähellä ovat erityisesti asiakaslähtöinen työskentelyote ja sujuvat tekstit. Mili opiskeli englannin kääntämistä ja pohjoismaista filologiaa Turun yliopistossa. 1990-luvun lopulla Mili teki vuoden verran käännöksiä työosuuskunnan kautta, ja vuonna 1999 hänelle tarjottiin käännöstoimiston toimitusjohtajan pestiä. Hän otti työn vastaan ja työskenteli toimistossa 13 vuotta.

Yrittäjyys oli aina kiehtonut Miliä, ja vuonna 2013 hän päätti ottaa riskin ja lähteä yrittäjäksi. Pitkä toimistokokemus antoi Milille yrittäjänä menestymisessä tarvittavat taidot. Milille on tärkeää kouluttaa itseään ja osallistua konferensseihin sekä Suomessa että ulkomailla. Vuonna 2016 Mili suoritti tekstisuunnittelijan tutkinnon Markkinointi-instituutissa.

Mili kääntää pääasiassa markkinointitekstejä ja muuta yritysviestintää englannista, ruotsista, norjasta ja tanskasta suomeen. Hän tekee tarvittaessa myös taiton kääntämiinsä teksteihin InDesignissa.

Kollegaverkostot ovat Milin tärkein ammatillinen voimavara, ja Mili tekeekin tiivistä yhteistyötä pienehkön kääntäjätiimin kanssa. 

Laura perusti oman toiminimen Italiassa vuonna 2003. Muutamaa vuotta myöhemmin yritys siirtyi Lauran mukana Suomeen, missä se porskuttaa edelleen. Marraskuusta 2013 lähtien oma yritystoiminta on kuitenkin ollut sivutoimista, kun Laura siirtyi in house -kääntäjäksi suuren asianajotoimiston palvelukseen. Laura on valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopistosta pääaineenaan italian kääntäminen ja tulkkaus. Hänen työkielensä ovat italia, englanti ja suomi, ja hän on auktorisoitu kääntäjä kielipareissa italia–suomi ja suomi–italia. Laura on kiinnostunut erityisesti oikeudellisten tekstien kääntämisestä ja auktorisoidusta kääntämisestä.